ฟร์อมสมัคร Super AI Engineer 2021

ตอนนี้ใช้ Ninja Forms ในการสร้างแบบฟร์อมการสมัคร ด้านในนี้เป็น rule-based ล้วน ๆ อิอิ เข้าใจว่าตัว Ninja Forms เป็น switch case แล้วค่อย if else