ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน The 1st AIAT AI Med Talk

เมื่อคือวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังเรียนของ Super AI Engineer รอบที่ 1 เสร็จ ก็มีคุณณัทกร [22p21c0070] นำเสนอเครื่องที่ตรวจเม็ดเลือด (ถ้าเข้าใจไม่ผิด) จาก microscope หลังจากก็มีคนสาย Med ทั้งคุณหมอ นักวิจัย BioMed หรือจะเป็นอาจารย์ที่ทำด้านนี้มาพูดคุยปรึกษากัน จนทำให้คิดว่าควรจะจัดงาน Talk สักหน่อย งานนี้จึงเกิดขึ้น The 1st AIAT AI Med Talk