อยู่ ๆ ก็นึกถึงเสียงแจ้งเตือนของ Airbus แล้ว Satisfied

อย่างเช่นเสียงแจ้งเตือนความภูมิประเทศ (Terrain) พร้อมให้ยกเครื่องขึ้น หรือจะเสียงลดระดับจาก 2,000 ลงมาเรื่อย ๆ จนถึงเสียง Retard ยิ่งฟังยิ่ง Satisfied

คำอธิบายจาก Captain Joe เรื่อง Retard