Facebook จ๋า ไม่ต้องส่องขนาดนี้ก็ได้

จากโพสก็หน้าก็ได้สร้างลิงก์สั้นเพื่อดูสถิติว่า จะมีคนมาอ่านต่อมากน้อยกี่คน ส่วนใหญ่ที่เข้ามาแรก ๆ มันไม่ใช่คน มันคือ Bot ของตัว Facebook พี่จะมาส่องอะไรขนาดนั้น 555

Suchathit Boonnag

December 18, 2021