รายชื่อน้อง ๆ วง Fever

กมลพร โกสียรักษ์วงศ์,บีมบีม,27 มิถุนายน 2537,กรุงเทพมหานคร กสิณา โกเมศ,สแปม,17 สิงหาคม 2538,เชียงใหม่ พัชมณฑ์ วงศ์จิตรมานะ,ใบเฟิร์น,23 ตุลาคม 2538,กรุงเทพมหานคร จิรัชญา จันทร์จิเรศรัศมี,บีม,5 ธันวาคม 2538,กรุงเทพมหานคร รัทยา ผลเกิด,ปาย,6 กรกฎาคม 2539,กรุงเทพมหานคร อุรัสยาก์ บุนนาค,ซี,16 ตุลาคม 2540,กรุงเทพมหานคร มะลิ แซ่ว่าง,ซู,31 ตุลาคม 2540,เชียงใหม่ ปาลีรัตน์ ก้อนบาง,บอส,20 กันยายน 2541,ชลบุรี นภัสพร ศรีประภา,ป๊อป,28 ธันวาคม 2541,กรุงเทพมหานคร ศุภัชฌา โลจนะรุ่งสิริ,ใบบัว,11 ธันวาคม 2542,กรุงเทพมหานคร เพ็ญพิชชา อำไพฉลวย,ฟอล์ย,19 เมษายน 2545,กรุงเทพมหานคร ณิชนันท์ ภัทรพิทักษ์,ใบหม่อน,9 มีนาคม 2546,กรุงเทพมหานคร

Suchathit Boonnag

November 3, 2020