Super AI Engineer ปิดรับสมัครวันสุดท้าย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายในการปิดรับสมัคร Super AI Engineer https://superai.aiat.or.th ยอดจำนวนผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น 2059 ท่าน (ภาคเหนือ 190 ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 203 ท่าน ภาคกลาง 980 ท่าน ภาคตะวันออก 143 ท่าน ภาคตะวันตก 132 ท่าน ภาคใต้ 411 ท่าน) หลังบ้านก็จะมีช่วงที่หนัก ๆ ก็หลังเวลา 18:00 น. ไปแล้ว แล้วก็ลากยาวจนถึงตอนปิดรับสมัครในเวลา 23:59 น.

มี connections ไป 200 กว่า ๆ