หักคานิ้ว!

คงจะเห็นรูปกันไปแล้ว ใช่มันคือหัวฉีดชําระ (ที่ฉีดตูดนั้นเอง) เหตุการณ์คือกำลังจะใช้งาน ก็ใช้นิ้วโป้งกดไปปกติ แล้ว…มันก็หักทันที เลยเป็นที่มาของ “หักคานิ้ว” นั้นเอง 555

ตอนนี้ก็จัดการสั่งซื้อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว