ช่วงหลังฟังเพลงเก่า ๆ แล้วเข้าใจความหมายมากขึ้น

ช่วงหลังมานี้พอเปิดเพลงเก่า ๆ สมัยเด็ก ๆ ช่วงประถมศึกษา ในตอนนี้เข้าใจความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น สมัยเด็ก ๆ มันก็เข้าใจความหมายแต่มันไม่ลึกซึ้งเข้าตอนนี้ ถ้าไปย้อนกลับมาอ่านก็บอกให้ไปดูรูปเก่า ๆ ใน Google Photo แล้วจะเข้าใจเอง