ชอบความคิดแจ้งเตือนของ OfficeMate

มันเป็นลูกเล่นแจ้งเตือนว่าให้กลับไปยังเว็บของ OfficeMate.com โดยกระพริบคำว่า Miss you! ในช่องของ Title เว็บไซต์ เหมือนกับพวก Facebook ที่จะขึ้นเลขแจ้งเตือน