ประสบการณ์ติดตั้ง JupyterLab

มีงานด่วนเข้ามาให้ติดต่อตั้ง Jupyter ใน Ubuntu 20.04 ตอนติดตั้งก็ไม่มีอะไรยาก แต่มาติดตรงให้มันใส่ password ตั้งนาน เพราะความควาย 555 มันก็เขียนเตือนแล้ว ไม่ยอมอ่าน แต่ไหน ๆ แล้วมาจดบันทึกไว้ดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้าง

ติดตั้ง PIP ของ Python 3 ก่อนเลย เพราะเครื่องนี้ไม่ได้ลงไว้แต่แรก

sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install jupyterlab

หลังจากนั้นก็ลองเข้าดูจากเว็บว่าเข้าได้ไหม สรุปว่าไม่ได้ แต่ตัวในเครื่องเองเข้าได้นะ

elink 127.0.0.1:8888

จนมีพี่ที่ช่วยกันทำ แนะนำว่าให้เปิด config โดยต้องพิมพ์คำสั่งนี้เพิ่อสร้าง

jupyter notebook --generate-config

แล้วไปใน /home/USER/.jupyter/jupyter_notebook_config.py

c = get_config()
c.NotebookApp.ip = '0.0.0.0'

ที่นี้ก็เอาอันนี้ไปหาในเน็ตต่อ เขาก็แนะนำว่าให้เอา password ใส่ในนี้เลย (ความพังจึงเริ่มเกิดจากตรงนี้)

conf.NotebookApp.password = u'sha1:ตัวเลขตัวอักษร'

แก้ไปแก้มาหลายรอบมาก ๆ

143 jupyter-lab --no-brewser
144 jupyter-lab --no-brewer
145 jupyter-lab --no-brwser
146 jupyter-lab --no-browser
147 exit
148 jupyter-lab --no-browser
149 exit
150 jupyter-lab --no-browser
151 exit
152 jupyter-lab --no-browser
153 exot
154 exit
155 exot
156 jupyter-lab --no-browser
157 exit
158 jupyter-lab --no-browser
159 exit
160 jupyter-lab --no-browser
161 exit
162 jupyter-lab --no-browser
163 exit
164 jupyter-lab --no-browser
165 exit
166 jupyter-lab --no-browser
167 exit
168 jupyter-lab --no-browser
169 exit
170 jupyter-lab --no-browser
171 exit
172 jupyter-lab
173 jupyter-lab stop 8891
174 jupyter-lab --no-browser
175 exit
176 cat .jupyter/jupyter_notebook_config.py
177 cat .jupyter/jupyter_notebook_config.py cd .
178 cd .jupyter/

จนไปอ่านเจอว่า .json has higher priority จนบังอ๋อออออออออออออออ (ลากเสียงยาว)

และสุดท้ายก็ได้ในที่สุด 555