ท่าความกาว จาก netsh

ก่อนหน้านี้ได้โพส post story ไว้ว่า “แก้ไม่ผ่านสักที sad หนักกว่าเดิมเลยทีนี้” ที่ sad กว่าเดิมคืนส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทัน แล้วยังต้องมาเจอ bug อะไรแบบนี้อีก เหตุที่เกิดของ bug เพราะไปเชื่อ WPA2-Enterprise with PEAP-MSCHAPv2 profile sample ของ Microsoft Learn มากเกินไป พยามแก้หลาย ๆ ทางก็แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดี แก้ไป 13 ชั่วโมงเห็นจะได้ สุดท้ายไปเจอว่ามันสามารถ export และ import เลยใช้วิธีกาว ๆ คือไปสร้างใน GUI ตามปกติ แล้วใช้วิธี export เอา ส่วนตอนที่ไปใส่ในเครื่องลูกค้า ก็ใช้วิธี import เลย จบด้วยลูกค้า happy แก้ปัญหา 13 ชั่วโมง ด้วยท่ากาวภายใน 1 ชั่วโมง 5555

Invoke-WebRequest -Uri "https://example.com/WiFi-NAME.xml" -OutFile "$([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\WiFi-NAME.xml"
netsh wlan add profile filename="$([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\WiFi-NAME.xml"
Remove-Item "([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\WiFi-NAME.xml"