ไม่หักคานิ้วแล้วนะ

หลังจากก่อนหน้านี้ได้โพสไปว่า หักคานิ้ว ไป วันนี้ของที่สั่งมา ได้มาได้เป็นที่เรียบร้อย และก็ติดตั้งแล้ว ดังรูปนี้

เป็นหัวสีดำอย่างเท่ไปเลย